Καλως Ήρθατε

Στην ιστοσελίδα του Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης.

Ο Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1983 με την υπουργική απόφαση B1/200/23-2-83 και αποτελεί έναν από τους τέσσερεις τομείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Η αρχική ονομασία του Τομέα ήταν Τομέας Συγκοινωνιών και Oργάνωσης (T.Σ.O.). Το 1999 μετονομάστηκε σε Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης (T.M.Σ.Y.Δ.E.A.). Για λόγους ευφωνίας επικράτησε η ονομασία Το.Με.Σ.Υ.Δ.Ε.Αν.

Ο Τομέας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών και είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία εννέα (9) μαθημάτων κορμού και δεκαεννέα (19) μαθημάτων επιλογής. Ταυτόχρονα διάγει συνεχές ερευνητικό έργο στα γενικότερα θέματα της Οδοποιίας, της Συγκοινωνιακής Τεχνικής, των Δομικών μηχανών και Οργάνωσης και της Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Στον Τομέα απασχολούνται δεκαέξι (16) μέλη Δ.Ε.Π και εννέα (9) μέλη λοιπού επιστημονικού προσωπικού.

Ο Τομέας στεγάζεται στον τρίτο και έκτο όροφο του κτιρίου Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Τα Νέα μας

Επικοινωνία

Τομέας ΜΕ. Σ. Υ. Δ. Ε .ΑΝ.
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-995826
Fax 2310-995789