Διδακτικό Eπιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

ΑΡΕΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Λέκτορας)
Διπλ. Πολ. μηχ. A.Π.Θ. 2001.
Μεταπτ. Διπλ. Ειδικ. Π.Π.Β.Α. πολ. μηχ. A.Π.Θ. 2004.
Δρ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 2009.

BOYΓIAΣ ΣΠΥΡOΣ (Καθηγητής)
Διπλ. Αγρ. Τοπογρ. Μηχ. A.Π.Θ. 1974.
M.Sc. in Transportation, Imperial College London Un., UK 1976.
Δρ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 1985.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Λέκτορας)
Πτυχ. Φιλοσοφίας A.Π.Θ. 1974.
Δρ. Φιλοσοφίας Α.Π.Θ. 1988.

KAΛΦAKAKOY ΓΛΥΚΕΡΙΑ (Καθηγήτρια)
Διπλ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 1976.
Δρ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 1987.

KEXAΓIA ΦΩΤΕΙΝΗ (Λέκτορας)
Διπλ.Πολ. Μηχ. Α.Π.Θ. 1988.
Δρ. Πολ. Μηχ. Α.Π.Θ. 2000.

KIMOYNΔPHΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Λέκτορας)
Διπλ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 1978.
Δρ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 1995.

ΜΑΝΘΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Λέκτορας)
Διπλ. Πολ. μηχ. A.Π.Θ. 2002.
Δρ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 2009.

MOYPATIΔHΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙOΣ (Καθηγητής)
Διπλ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 1975.
Dr. Ing. in Highway Eng. Univ. Paris VI, F 1981.

NANIOΠOYΛOΣ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΗΣ (Καθηγητής)
Διπλ. Αγρον. Τοπογρ. Μηχ. A.Π.Θ. 1975.
Διπλ. Αρχιτ. A.Π.Θ. 1981.
M.Sc. in Operational Research, Cranfield Inst. of Technology, UK 1976.
Δρ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 1988.

NIKOΛAΪΔHΣ ΑΘΑΝΑΣΙOΣ (Καθηγητής)
B.Sc. in Civil Eng. Portsmouth Polytechnic, UK,1977.
M.Sc. in Civ. Eng. Univ. of Bradford, UK 1978.
Ph.D. in Highway Eng. Univ. of Leeds, UK 1983.

ΞENIΔHΣ IΩANNHΣ (Λέκτορας)
Διπλ. Πολ. μηχ. A.Π.Θ. 1998.
Δρ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 2006.

ΠAΠAΪΩANNOY ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Καθηγητής)
Διπλ. Αγρ. Τοπογρ. Μηχ. A.Π.Θ. 1975.
Πτυχ. Οικονομικού Τμήματος Α.Β.Σ.Θ. 1985.
M.Sc. in Transportation, Univ. of Bradford, UK 1978.
Δρ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 1981.

ΠAΠAΠAYΛOY - IΩAKEIMIΔOY ΣΤΕΛΛΑ (Επικ. Καθηγήτρια)
Διπλ. Αρχιτ. Μηχ. A.Π.Θ. 1988.
Πτυχ. Α.Β.Σ.Θ. 1976.
Δρ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 2003.

ΠITΣIABA - ΛATINOΠOYΛOY ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (Καθηγήτρια)
Διπλ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 1973.
M.Sc. in Transportation, Imperial College London Un., UK 1977.
Δρ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 1984.

ΠΥΡΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤOΣ (Καθηγητής)
Διπλ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 1981.
C.E.S. ≪Infrastructure et transport≫ ENPC, Paris, F 1985.
DEA ENPC, Paris F 1986.
Dr. ENPC, Paris F 1990.

TZAMAΛIKOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Καθηγητής)
Διπλ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 1975.
Πτυχ. Φιλοσοφίας, Παιδαγ. και Ψυχολ. A.Π.Θ. 1988.
Ph.D. in Philosophy, Univ. of Glasgow, UK 1987.