Επιμελητές - βοηθοί - επιστημονικοί συνεργάτες (E.Δ.Π.)

ΔHMAPEΛOΣ ΒΑΣΙΛΕΙOΣ (Επιστ. Συν)
B.Sc. Civ. Eng. Michigan Technological Univ. USA 1976.
M.Sc. Civ. Eng. Michigan State Univ. USA 1977.

KOKKAΛHΣ ΔΗΜΗΤΡΙOΣ (βοηθ.)
Διπλ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 1973.

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δι.Π.)

MΠIZANH - ΛATINOΠOYΛOY ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πτυχ. Πολ. Μηχ. Δομ. Έργ. Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 1978.

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

ΓΑΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πτυχ. Βιβλιοθηκονόμος Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 1999.
Πτυχ. Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμο Ε.Α.Π. 2009.

ΛOΪZOY ΛOΪΖOΣ
Εργοδ. Σχεδιαστ. Μεσ. Δημ. Τεχν. Σχολής 1975.

ΠΑΝΑΓΙΩΤOΠOΥΛOΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ηλεκτρ. Προγρ. ≪Πυθαγόρα≫.

Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)

ΠAΛANTZAΣ ΓEΩPΓIOΣ
Διπλ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 2001.
Μεταπτ. Διπλ. Ειδικ. Π.Π.Β.Α. πολ. μηχ. A.Π.Θ. 2002.
Δρ. Πολ. Μηχ. A.Π.Θ. 2008.

ΠITΣΙABA EIPHNH
Ι.Ε.Κ Τμήμα Λογιστών / Στελεχών Επιχειρήσεων 1994.
Techniques de vente / Ecole de Gestion et de Commerce, Angouleme 1995.

ΣOΦOΓIANNH ΣOΦIA
Διπλ. Αρχιτ. A.Π.Θ. 1994.