Εκτύπωση
PDF

Στον Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων & Ανάπτυξης υπάγονται τέσσερα (4) Εργαστήρια, τα οποία είναι:

Εργαστήριο Δομικών Μηχανών και Οργάνωσης (ΦΕΚ 130/27-9-90 τ. Α΄)
Διευθυντής εργαστηρίου: Καθηγήτρια Γλυκερία Καλφακάκου

Εργαστήριο Οδοποιίας (ΦΕΚ 130/27-9-90 τ. Α΄)
Διευθυντής εργαστηρίου: Καθηγητής Αθανάσιος Νικολαΐδης

Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής (ΦΕΚ 165/30-6-76 τ. Α΄)
Διευθυντής εργαστηρίου: Καθηγήτρια Μαγδαληνή Πιτσιάβα

Εργαστήριο Σχεδιασμού, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 107/31-1-2007 τ. Β)
Διευθυντής εργαστηρίου: Καθηγητής Αριστοτέλης Νανιόπουλος

Login